Clean Express Rengöringsmedel

Clean Express Rengöringsmedel

Tar bort kaffeoljor och kafferester
20 kr
Övriga
Tillfälligt slut
Antal:

Clean Express
Ett effektivt rengöringsmedel för att få bort kafferester och kaffeoljor från portafilter, spriderfilter med mera. Använd blindfilter och bakspola maskinen eller lägg smutsiga delar (filterkorgar, spouts, portafilter, spridarfilter) i hett vatten tillsammans med en tesked Clean Express.

Back flush / bakspolning med blindfilter
Professionella espressomaskiner och lite bättre hemmamaskiner är utrustade med en backventil. Ventilens jobb är att efter att bryggningen släppa ut kvarvarande tryck och vatten som finns ovanför kaffepucken. För att bakspola sin maskin med blindfilter krävs en backventil.

1. Sätt i ett blindfilter i maskinens filterhållare/portafilter
2. lägg i en halv tesked rengöringsmedel.
3. Montera fast filterhållaren och tryck på bryggknappen.
4. Låt pumpen gå några sekunder eller till pumpen börjar låta ansträngd.
5. Slå av bryggknappen. Nu sugs vattnet och rengöringsmedlet upp genom spridarfiltret och backventilen ner i spillbrickan.
6. Upprepa en gång och låt sedan medlet verka.
7. Upprepa ett par gånger eller till vattnet som kommer ner i spillbrickan ser rent ut.
8. Ta bort filterhållaren och spola igenom lite vatten. Backspola några gånger för att få bort kvarvarande rengöringsmedel.

Vikt
20 gram